Veľké množstvo ľudí píše a sníva o tom, vydať knihu. Čo všetko musíte urobiť preto, aby ste mohli knihu s vaším menom vybrať z poličky v kníhkupectve? Na túto tému som sa porozprával s mojím vydavateľom Martinom Brunckom z vydavateľstva Inspira publishing.

 

Ahoj, Martin. Ty sám si úspešný autor a vydavateľ. Prešiel si si procesom hľadania vydavateľa. Čo by si poradil začínajúcim autorom?

Ahoj, Andrej. Je zložité dávať nejaké celoplošné rady, pretože neexistujú  všeobecne platné pravidlá a rady. Možno však úplne tá najzákladnejšia – nebojte sa písať. Každý v sebe nosí hodnotné myšlienky, ktoré môžu niekoho motivovať, alebo inšpirovať. Písanie je v prvom rade o zdieľaní pocitov, myšlienok a hodnôt.

Ako sa ty ako vydavateľ pozeráš na debutantov? Chodí ti množstvo rukopisov. Na základe čoho sa rozhodujete, že niekoho vydáte?

Paradoxne na základe úplne iných kritérií, ako si ľudia myslia. Pretože my sa musíme na knihu pozerať v prvom rade z ekonomického hľadiska. Vydavateľstvo nemôže byť založené len na láske ku knihám. To by bola veľmi krátka cesta. Je tam pomerne veľa faktorov, na ktoré sa pozeráme. Samozrejme, aj samotný rukopis by mal mať určité kvalitatívne parametre, ale ak je základ dobrý, so všetkým sa dá pracovať. Autor nemusí byť spisovateľ. A napokon, aj tí najlepší tiež raz začínali.

Aké najčastejšie chyby sa opakujú v rukopisoch, ktoré dostávate?

Príliš komplikované texty. Ľudia sa snažia písať inak, ako sa vyjadrujú bežne. A to je podľa mňa veľká chyba. Prirodzenosť je jedna z najväčších hodnôt, ktorú máme.

Vidíš nejakú spoločnú vec, ktorú majú autori, ktorým si vydal knihu? Je niečo ako poznávacie znamenie spisovateľa? Niečo, čím sa odlišuje dobrý rukopis?

Áno, vidím 🙂 Sme vydavateľstvo, ktoré sa zameriava na knihy s potenciálom motivovať, alebo inšpirovať. Každý človek má v sebe prirodzené túžby, predstavy a sny. Ak niektoré z nich naše knihy rozvinú, alebo dodajú čitateľovi odvahu k tomu, aby ich realizoval vo svojom živote, náš cieľ je splnený.

Ako vnímaš knižný trh na Slovensku? Je ľahké sa presadiť?

Knižný trh na Slovensku nie je vôbec zlý. Samozrejme, na jednej strane je kúpna sila a, povedzme, chuť ľudí čítať knihy, ale na druhej strane každá prekážka je podnetom k premýšľaniu. Hľadať nové cesty a spôsoby, ako osloviť čitateľa a dostať knihu k nemu, je ako objavovať nejaký nový kontinent. A to môže byť dobrodružné aj zábavné.

 Keby si mal zhrnúť do pár krokov proces vydávania knihy. Ako by si to opísal ľuďom, ktorí s tým nemajú skúsenosť?

Samozrejme, treba mať najprv rukopis. Jasnú predstavu o tom, čo by mala kniha ľuďom povedať a aká je cieľová skupina. Na začiatku treba pomerne veľa počítať a hodnotiť. To je základ. Každý rukopis prechádza niekoľkonásobným čítaním a postupnou opravou chýb, preklepov a štylistiky. Neskôr sa texty zalomia do podoby, v akej budú v knihe. Pridá sa obsah, číslovanie a grafika strán, a všetky formality, ktoré v knihe majú byť. Takto sa dostávame do fázy, keď máme knihu v elektronickej podobe pripravenú do tlače. Extra pozornosť venujeme samotnej obálke. Zvyčajne ju pripravuje iný grafik a má dostatočne veľký časový priestor, aby urobil kvalitnú grafiku, pretože ako sa hovorí, obal predáva, a v knižnom svete to platí dvojnásobne. Obálka a vnútro sa potom tlačia samostatne a nie je výnimkou, že v dvoch rôznych tlačiarniach. Napokon sa upravená a graficky spracovaná knižka posiela do tlačiarne a nasleduje netrpezlivé čakanie na správu, že knižky sú hotové :-).

 Ako sa potencionálny autor môže dopracovať k tomu, že mu vydáte knihu?

Tak, že nám pošle rukopis na adresu info@inspirapublishing.eu

 

Ďakujem za rozhovor Martin.